Giva Sverige stärker medlemsstöd och intressepolitik

Från vänster: Charlotte Rydh, Daniel Holking, Elsa Ericsson, Emilia Velin Pastén, Gabrielle Göthberg von Troil, Cecilia Wallén, Emmy Lindmark, Eva Torsson, Marie Tapper, Mårten Palmefors

Det nya året på Giva Sverige inleds med flera nya ansikten på kansliet. Det ger möjlighet både till förstärkning och utveckling av verksamheten inför 2024.

Fokus för året är att fortsätta öka antalet medlemmar så vi blir en starkare röst, möta behovet av strategisk och operativ kompetens inom insamling och filantropiskt givande och få genomslag för vår roll som kvalitetssäkrare bland beslutsfattare och medlemmar. Dessutom vill vi säkra en långsiktigt stabil finansiering för Giva Sverige genom tydliga partnerskap så vi kan fortsätta göra mer för våra medlemmar.

Precis innan jul gick vår medlemsansvariga Emelie på föräldraledighet, och hennes vikarie Cecilia Wallén är på plats den 5 februari. Gabrielle, som är utbildningsansvarig, går vidare till ett nytt uppdrag som föreningsutvecklare hos FUB, en av våra medlemmar, och Marie Tapper kommer vikariera som utbildningssamordnare.

Styrelsens ambition att skala upp stödet för medlemmar innebär bland annat att vi under 2024 förstärker vår medlemsservice och intressepolitik med Daniel Holking, som är projektledare för medlemsstöd och webb. Utöver att hantera frågor från medlemmar kring insamling och kommunikation, ska Daniel arbeta med delar av Giva Sveriges kommunikation, utveckla en uppdaterad webbplats och projektleda Giving Tuesday. Under året ska vi också stärka kansliets kapacitet inom juridik för att både stödja medlemmar och det intressepolitiska arbetet.