IMY uppmanar bolag att sluta använda Google Analytics

I veckan uppmärksammade vi den granskning som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gjort gällande hur fyra bolags användning av Google Analytics. IMY utfärdade sanktionsavgift mot två av bolagen och redan nu har ett av bolagen på eget initiativ slutat använda statistikverktyget, medan IMY förelägger övriga tre att också sluta använda det.

Granskningarna bygger på klagomål som kommit från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företagen i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

IMY anser i sina granskningar att de uppgifter som överförs till USA via Googles statistikverktyg är personuppgifter eftersom uppgifterna kan sammankopplas med övriga unika uppgifter som överförs. Myndigheten anser även att de tekniska skyddsåtgärder som bolagen har vidtagit inte är tillräckliga för att säkerställa en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som garanteras inom EU/EES.

Giva Sverige kommer se över besluten och inom kort återkomma med en mer utförlig kommentar till våra medlemmar.

Läs IMYs pressmeddelande i sin helhet här.