Informationsträff för nya medlemmar kickade igång hösten 2023

Höstens program drog igång den 24 augusti med en informationsträff för nya och intresserade medlemmar. Nitton personer från tretton organisationer samlades på Downtown Camper by Scandic i Stockholm för att nätverka och få en inblick i Giva Sveriges verksamhet.

Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh inledde med att berätta om en bransch i snabb förändring, inte minst tack vare digitaliseringen och de senaste årens teknikutveckling. Sedan följde en djupdykning i den medlemsservice som erbjuds med Emelie Morén, medlemsansvarig, och spännande statistik om förutsättningar för finansering för civilsamhället, givande och insamling med Mårten Palmefors, senior analytiker.

Utmaningar för civilsamhället lyftes också, såsom de ökade kraven på rapportering och kontroll, och konsekvenser av regelverken för att bekämpa penningtvätt och finansieringen av terrorism som på olika sätt försvårar arbetet för såväl små som stora organisationer. Där spelar Giva Sveriges Kvalitetskod en viktig roll för att påvisa att medlemmarna har ordning och reda i sin verksamhet, och står för tryggt givande.

– Vi vill bredda gruppen av medlemmar så att alla organisationer som på något sätt arbetar med privat finansiering, oavsett om det är gåvor från allmänheten, företagssamarbeten eller stora donationer, ser ett värde i att vara medlemmar. Att arbeta med fundraising kräver kunskap och kompetens och ju fler vi är, desto starkare blir också vår påverkansröst, säger Charlotte Rydh.

En av deltagarna var Anna Stina Johannson, nytillträdd generalsekreterare för Fredrika Bremer-förbundet. I dagsläget är de nyfikna på vad ett medlemskap i Giva Sverige skulle kunna innebära.

 Varför är du här idag?
– Jag är här för att vi är intresserade av att utveckla vårt arbete med insamling. Än så länge kommer vår finansiering från stiftelser och bidrag från Jämställdhetsmyndigheten, det vill vi förändra i framtiden. Och då är vi nyfikna på vad man kan få för hjälp i den här världen.

Har någon del av introduktionen tilltalat dig extra mycket?
-Alla utbildningar som Giva Sverige arrangerar, nätverken, alla kollegor! Vi är ett litet kansli och vill gärna omge oss av fler personer som vi kan bolla och utbyta erfarenheter med.

Med på träffen fanns också Caroline Rosengren, Sandra Axell, Emelie Strömfors och Christine Forsell – alla anställda hos Giva Sveriges senaste medlem Stiftelsen Skansen.

 Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
-Vi befinner oss just nu i processen med att starta upp en egen insamlingsverksamhet och behöver nätverket, erfarna ögon som vi kan se det hela igenom. Här känns exempelvis Kvalitetskoden som ett konkret och användbart verktyg. Och så hoppas vi på att få ta del av inspirerande exempel från insamlingsbranschen.

Informationsträffen avslutades av Eva Torsson, chef för utbildningar och evenemang som peppade alla att anmäla sig till Giva Sveriges största årliga event.

– Jag hoppas vi alla ses på Insamlingsforum på Münchenbryggeriet den 21-22 mars, då vi arrangerar Nordens största konferens om insamling och givande.