Andreas Zetterlund blir Läkarmissionens nya innovationschef

Den 17 maj tillträdde Andreas Zetterlund som Läkarmissionens nya innovationschef för enheten för innovation och digital transformation.

– Det känns mycket inspirerande att leda innovationsarbetet inom Läkarmissionen. Vår enhet kommer att arbeta med frågor kring hållbara innovationer och digital transformation inom bl.a våra tematiska områden hälsa, vatten, sanitet, utbildning i det humanitära- och utvecklingsstödet men också i sammanhang där det behövs en aktör som ser betydelsen av att arbeta holistiskt med dessa frågeställningar.

Andreas Zetterlund har en bakgrund från tidigare uppdrag kring bistånds- och innovationsprojekt och har en gedigen fälterfarenhet från länder som Sudan, Somalia och Kenya.