Ny marknads- och kommunikationschef till Uppsala Stadsmission

15 september tillträdde Therese Rönnbäck som marknads- och kommunikationschef på Uppsala Stadsmission.

Therese är utbildad kommunikationsstrateg och företagsekonom och har de senaste åren arbetat som marknads- och försäljningschef i bostadsutvecklingsbranschen. Tidigare har Therese även arbetat som marknadschef inom IKEA och som kommunikationsansvarig på Svenska kyrkan.

”Jag ser fram emot att vara med och bidra till att göra mer för fler i Uppsala. Uppsala är min stad och det Uppsalaborna och Uppsalaföretagen, via Uppsala Stadsmission, gör för dem som mest behöver det är så viktigt. Det gör verkligen skillnad på riktigt i många medmänniskors liv. För länge sedan arbetade jag inom psykiatrin och med funktionsvarierade flyktingar – det gav mig en ödmjukhet och tacksamhet inför det mesta i livet. Min förhoppning är att jag med min marknads-, kommunikations- och försäljningserfarenhet ska kunna bidra till att fortsätta öka kännedomen om Uppsala Stadsmissions viktiga verksamheter och naturligtvis också öka de mer lyckligt lottade Uppsalabornas och Uppsalaföretagens vilja att bidra till ett medmänskligare Uppsala.”