Yasemin Arhan Modéer Barnfondens nya styrelseordförande

Yasemin Arhan Modéer Barnfondens nya styrelseordförande

Yasemin Arhan Modéer, har varit medlem i Barnfondens styrelse sedan 2015, närmast som vice ordförande. Under tio år arbetade hon på uppdrag av Sida och Stockholms Handelskammare med fokus på handel från låg- och medelinkomstländer. Sedan fem år driver Yasemin Arhan Modéer företaget Altitude Meetings i Malmö, som verkar för att vara en del av lösningen på FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att vara en brygga och katalysator mellan olika sektorer och människor skapar företaget möten där globala utmaningar kan tas an gemensamt.

–Att arbeta med Barnfonden innebär att arbeta med det viktigaste vi har – barnen och vår framtid, säger Yasemin Arhan Modéer.