Engagera mer och fler!

Ledare i Patos, 29 april 2022.

Wow – den här veckan har jag fått så mycket energi! Först en dag och kväll med 350 deltagare på Insamlingsforum och sedan en dags fördjupning kring ledning och styrning tillsammans med 15 generalsekreterare. Insikten om det digitala mötets begränsningar blir uppenbar.

Ett av Giva Sveriges viktigaste uppdrag är att sprida kunskap och skapa mötesplatser. Den första delen kunde vi genomföra väl även under pandemin med ett stort utbud av seminarier, utbildningar och inte minst två Insamlingsforum Online. Den andra delen är uppenbart svårare – den digitala mötesplatsen ger inte samma utrymme för personliga möten, samtal och kontakter. Efter den här veckan känner jag mig stärkt i det personliga mötets betydelse för innovation, nytänkande, men också glädje.

Efter den här veckan känner jag mig stärkt i det personliga mötets betydelse för innovation, nytänkande, men också glädje.

Flera av artiklarna i det här numret av Patos relaterar till vikten av kunskap och kompetensutveckling. Insamlingsforum, liksom andra aktiviteter vi gör, ska bidra till att öka kunskapen om hur vi kan stärka den privat finansieringen av ideella organisationer genom att motivera till engagemang, givande och samarbeten.

Sedan 2013 är det en generellt uppåtgående trend för den positiva inställningen till ideella organisationer. Även om invasionen av Ukraina genererat ett enormt engagemang och givande har det totala givandet däremot haft en nedåtgående trend under samma period. Det skulle kunna vara ett tecken på att vi inte lyckas den omvandla positiv inställningen till civilsamhället till givande. Så kan det ju inte fortsätta!

Hur vi engagerar bredare, fler och mer var därför ett tema på Insamlingsforum 2022. Genom en bredare och stärkt privat finansiering kan civilsamhället i hela sin bredd av ändamål och organisationer ta en plats vid bordet för att bidra till samhällsutvecklingen nationellt och globalt. Och det är inte bara en åtgärd eller en lösning som kan engagera fler och mer, utan det handlar om flera parallella insatser, både på strategisk och operativ nivå. För det krävs mod och uthållighet men framför allt kunskap!

För det krävs mod och uthållighet men framför allt kunskap!

Så ett varmt tack till alla deltagare, föreläsare, partners och leverantörer som tillsammans med oss skapar mötesplatser och delar kunskap för ett livskraftigt civilsamhälle. Tack och på återseende!