Helt hypotetiskt: Vad skulle hända om alla organisationer med samma ändamål gick samman?

Swish eller Klarna som enda betalsätt för all framtid, vilken väljer du? Du får åka tillbaka i tiden och ändra på en sak som påverkar din organisation, vad? Under den här vinjetten i Patos lyfter vi nya tankar och idéer genom att låta olika personer svara på en helt hypotetisk fråga. Formatet är kort och snabbt och som man frågar får man svar – alltså helt hypotetiskt.

I UK lanserade nyligen 20 cancerorganisationer en gemensam insamlingskampanj, och i början av november annonserade YoungDementia UK att de går samman med DementiaUK. Här i Sverige har Mind, Suicide Zero och SPES lanserat den gemensamma kampanjen Stör Döden, och Ung Cancer delar kontor med Cancerfonden.

Helt hypotetiskt, vad skulle hända om alla ideella organisationer med samma ändamål gick samman?

Peter Westman, vice generalsekreterare på WWF:

”Om miljöorganisationerna gick ihop och samordnade sina styrkor så skulle vi naturligtvis kunna bli mycket effektivare än nu, när vi jobbar var för sig. Inte minst i påverkansarbetet. Miljörörelsen skulle då tillsammans representera en halv miljon medlemmar. Men nackdelen skulle vara att vi riskerar att missa vissa viktiga spetsfrågor. Så jag tror nog att vi behöver en mångfald även i organisationsvärlden där några jobbar med enskilda frågeställningar väldigt fokuserat. Redan idag samverkar vi mycket med andra miljöorganisationer; vi samkör och representerar till exempel ibland varandra i olika utredningar. Vi har också gemensamma avstämningar med de politiska ledningarna på nyckeldepartement och samordnar då våra budskap så att miljörörelsen har ett likartat budskap om än med nyansskillnader. Så jag tror absolut på ökad samverkan, inte minst i policyarbete och kanske även i insamlingsarbete, men den nischade mångfalden mellan organisationer i sig har ett stort värde.”

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden:

”Det är nog lätt att tänka att det automatisk skulle ge mer pengar och mindre administration, men det är nog inte säkert. Istället skulle det nog så småningom bildas utbrytarorganisationer bestående av dem som tycker att organisationen inte är tillräckligt nischad, för politisk eller opolitisk. Jag tror helt enkelt inte på en framtid där organisationer går ihop. Men med det sagt så tror jag på samarbete vid rätt tillfällen! Musikhjälpen är ett jättefint exempel på det och hjälporganisationer som samarbetar vid humanitära katastrofer ett annat. Jag tror även på att stora organisationer kan stötta de mindre. Cancerfonden stöttar till exempel patientorganisationer som vi ser bedriver viktig verksamhet för cancerdrabbade. Överlag tycker jag att branschen idag har en bra balans mellan att jobba tillsammans samtidigt som det finns en sorts sund konkurrens som triggar oss alla att bli bättre.”

Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in Hand:

”Tillsammans för fattigdomsbekämpning! Så mycket kunskap och energi! Att slippa kostnaderna för den stenhårda konkurrensen om insamlingspengarna! Styrkan i ett kommunikativt fokus istället för … 200? Slår vi insamlingsrekord? Såklart vi gör! Men förresten, vad innebär fattigdomsbekämpning? Vilken metod är egentligen mest effektiv? Var har de insamlade medlen störst effekt? Och för vem? Vad ville den där givaren och vad hände med engagemanget när vi blir Mädchen für Alles? Vi fattigdomsbekämpare ska alltid samarbeta. När det gynnar våra uppdragsgivare, de människor som lever i fattigdom. Men konkurrensen vässar oss, våra skillnader gör oss unika, våra metoder kompletterar varandra och vår diversitet kan engagera en mångfald av givare. Och låt oss aldrig tro att det finns ett sätt att nå vårt ändamål!”