Giva Sverige vill se ändrade villkor för skattereduktion

Skattereduktion för gåvor är ett av flera incitament för att öka givandet i Sverige. Skattereduktion för gåvor infördes första gången 2012, det avskaffades 2015 men återinfördes den 1 juli 2019. Skattereduktionen omfattar endast två ändamål; forskning och social hjälpverksamhet, vilket betyder att ett stort antal organisationer inte har möjlighet att erbjuda sina givare skattereduktion.

Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige medverkade i en intervju i ”Världen idag” för att prata om skattereduktion för gåvor som ett incitament för ökat givande.

Även om det är positivt att taket för det gåvobelopp som kan ge skattereduktion har höjts under 2022 från 6 000 kronor till 12 000 kronor är Giva Sverige kritiska till de nuvarande villkoren för skattereduktion. Vi menar att det inte bara borde gälla gåvor till forskning och social verksamhet, utan gåvor till allmännyttiga ändamål generellt.

– Ökningen till 12 000 kronor är ett steg i rätt riktning, men vi tycker att det viktigaste är att fler ändamål inkluderas. Social hjälpverksamhet är visserligen ett brett ändamål, men då ingår t ex inte förebyggande åtgärder, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Dessutom skapar den nuvarande utformningen för mycket administration för organisationerna, som måste skicka in personuppgifter om givare till Skatteverket. Att låta givaren själv ansöka om skattereduktionen i sin deklaration vore mer rimligt även ur ett integritetsperspektiv.

Läs hela artikeln här.
Läs mer om skattereduktion här.