Brist på kompetensutveckling kostar också!

I World Economic Forums rapport The Future of Jobs report 2018 konstaterar man att 54 % av alla medarbetare 2022 kommer att behöva betydande kompetensutveckling för att möta ständigt ökande kunskapskrav. Hur kan jag som ledare i min organisation hantera det? När resurserna är knappa och marginalerna små. När medarbetarna inte har tid att utbilda sig, för vem gör deras jobb när de är borta 

Ibland, eller i ärlighetens namn rätt ofta, får jag höra att vi har inte råd att utbilda den här medarbetaren trots att vi vet att hen behöver det. Det positiva är att medarbetaren, eller dennes chef, har identifierat att kompetensbehovet finns och att de till och med har hittat ett sätt att fylla det behovet. Det mindre positiva är att man inte ser de långsiktiga effekterna av att inte ha rätt kompetens på rätt plats. Utan rätt kompetens arbetar organisationen mindre effektivt och uppfyller inte sin potential. Resultaten blir lidande och över tid blir det en dyr icke-investering. För individen innebär ett ineffektivt sätt att arbeta en högre arbetsbelastning än vad det borde vara och en mindre hållbar arbetsmiljö. Och vad är kostnaden för det?  

Strategisk kompetensutveckling handlar förenklat om att utveckla medarbetarna så att de kan nå sin fulla potential och säkerställa att organisationens mål nås på ett effektivt och hållbart sätt.  

Genom att arbeta strategiskt med kompetensutveckling skiftar fokuset från enstaka utbildningsinsatser som enbart släcker brinnande behov till att tänka långsiktigt och kunna vara i framkant när nya behov uppstår. Om jag har koll på kompetensbehovet och befintlig kompetens i min organisation kan jag planera in kompetenshöjande insatser vid rätt tid och plats. Då kan jag också värdera vilken sorts kompetensutvecklande insats som är lämpligast. För en medarbetare räcker det kanske med ett kostnadsfritt frukostseminarium, medan det för en annan person krävs en längre utbildning.

Oavsett vilken kompetensutvecklingsaktivitet jag investerar i ska den komma till nytta för såväl individen som organisationen. Och hur man åstadkommer det återkommer jag till vid ett annat tillfälle.

Eva M Torsson, ansvarig utbildning och evenemang, Giva Sverige

Giva Sverige erbjuder en mötesplats för kompetensutveckling inom insamling. Allt från korta frukostseminarium, erfarenhetsnätverk och konferenser till grundläggande och fördjupande utbildningar som omfattar allt från en dag upp till 12 dagar under ett års tid.