Genom gåvomatchning kan civilsamhället bidra till Sveriges återstart

Giva Sverige Charlotte Rydh Foto Catarina Harling Charlotte Rydh. Foto Catarina Harling

Det är nu drygt tre månader sedan coronaviruset började spridas i Sverige, och dess effekter på samhället slog till med full kraft. Snabbt blev människor i behov av stöd än mer beroende av andra och trycket på många ideella organisationer blev högt, samtidigt som flera såg intäkterna minska, direkt fick dra ner på verksamheten och i vissa fall permittera. Men coronakrisen har visat vilken enorm mobiliseringskraft det finns i civilsamhället. Vi har gått samman och hjälps åt för att lösa problem, ställa om och stötta personer som på olika sätt varit i behov av stöd; ekonomiskt och socialt utsatta, men även exempelvis äldre som inte kunnat gå och handla eller skolungdomar som behövt hjälp med läxläsning för att klara skolan. Allt detta visar på proaktivitet och innovationskraft.

Nu är det hög tid att regeringen visar att de förstår vilken viktig kraft civilsamhället är för Sverige – och att de också vågar tänka nytt och innovativt! För hittills har de stödpaket som tagits fram fungerat dåligt för den ideella sektorn. Man har gjort som man brukar, och riktat stöden till företag. Nu behöver regeringen lyssna in och göra mer, så att vi har goda förutsättningar att bidra till demokrati och välfärd även framåt.

Tillsammans med Forum och Famna presenterade vi i april nio konkreta förslag på åtgärder som inte bara skulle underlätta för ideella organisationer att överleva utan också se till att civilsamhället verkligen kommer till nytta i återstarten av Sverige. Ett av de förslagen handlar om matchning av gåvor.

Jag ser dagligen exempel på hur våra medlemmar snabbt ställer om verksamheter och hanterar samhällsproblem på ett fantastiskt sätt. Civilsamhället behövs när Sverige ska återstartas efter coronakrisen – vi har varit avgörande för Sveriges utveckling genom historien. Med rätt förutsättningar kommer civilsamhället att spela en lika viktig roll även i framtiden. Men jag ser också stora utmaningar för civilsamhället med finansiering under press när gåvor och bidrag minskar, samtidigt som de stödpaket som hittills presenterats inte är tillräckliga och framförallt inte anpassade efter våra organisationers förutsättningar.

Genom vårt förslag om matchning av gåvor till allmännyttiga ändamål kan staten få en hävstångseffekt genom att direkt stödja civilsamhällets insatser inom och utanför Sverige i spåren av coronapandemin och samtidigt stimulera till ett ökat givande. På så sätt får de offentliga medlen också en effekt som sträcker sig förbi år 2021 och ger fler organisationer incitament att uppmuntra människor att engagera sig genom att ge gåvor. I exempelvis Finland och Norge har detta visat sig vara mycket framgångsrikt.

En lämplig matchning är 1:1 – dvs att staten matchar varje insamlad krona med en krona. Det skulle göra det lätt för mottagarorganisationerna att kommunicera systemet till sina givare och meningsfullt även för organisationer där endast en mindre del av insamlingen, den som är relaterad till coronakrisen på något sätt, matchas. Detta är också den matchning som forskningen visar har mest effekt.

Jag vill passa på att vända mig till regeringen och riksdagen i allmänhet, och till Amanda Lind, Per Bolund och Magdalena Andersson synnerhet: Civilsamhället avgörande för Sveriges utveckling. Vi vill och kan bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen – om vi får rätt förutsättningar.

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.