Tre snabba frågor till medlemmar om coronakrisens påverkan på insamlande organisationer

Hur påverkas verksamhet och insamling av covid-19? Och vad krävs för att ideell sektor ska kunna fortsätta vara en stark kraft i samhället både under och efter krisen?

Vi har frågat Martin Nihlgård på IM, Karin Schultz på Mind och Tomas Carlström på Göteborgs Stadsmission hur de ser på läget.

Martin Nihlgård, generalsekreterare på IM

Hur har coronakrisen påverkat er verksamhet och insamling?
Verksamhetsmässigt ser vi stora utmaningar runt om i världen. Samhällen stänger ner och civilsamhället får väldigt svårt att genomföra de insatser de planerat för. Samtidigt ser vi hur undantagstillstånd och auktoritära regimer tar allt starkare grepp. Insamlingsmässigt ser vi en direkt effekt av att inte kunna köra F2F, befarar väldigt märkbara konsekvenser av sämre ekonomi i Sverige redan under året.

Hur kan civilsamhället bidra under coronakrisen?
Civilsamhället i vår bransch har ett ansvar för att påminna om världen runt omkring oss när vi alla vänder blickarna inåt. I vår svenska verksamhet kan vi bidra med fortsatta mötesplatser, men nu digitalt. Jag ser också behov av en gemensam kraftsamling för att nå utsatta grupper i isolering och människor i utkanten av samhället.

Kommer civilsamhället att behöva stödåtgärder för att kunna fortsätta göra ett bra jobb under och efter krisen?
I huvudsak kommer det behövas ett stort stöd till verksamheter utanför Sverige. Det handlar om direkt humanitärt stöd, men också om mer långsiktigt demokratiarbete. Med civilsamhällesorganisationer runt om i världen som tappat mycket resurser och regimer som blivit allt mer auktoritära riskerar vi annars gå en mörk tid till mötes.

Tomas Carlström, marknads- och kommunikationschef, Göteborgs Stadsmission

Hur har coronakrisen påverkat er verksamhet och insamling?
Vi ser att coronakrisen kommer slå hårt mot redan utsatta grupper i samhället. För Göteborgs Stadsmission handlar det bla. om människor med psykisk ohälsa, hemlösa och familjer i ekonomisk utsatthet. Vi ställer nu om så vi kan möta dessa grupper på andra sätt än fysiska möten t.ex. köra ut matkassar och mötas digitalt eller telefon. Vår ambition är också att hålla öppet så länge som möjligt för de som inte har någon annanstans att ta vägen.  När det gäller volontärer ser vi ett kraftigt ökat intresse. Insamlingen är inte påverkad i dagsläget men vi är bekymrade över hur den för oss viktiga julkampanjen kommer gå.

Hur kan civilsamhället bidra under coronakrisen?
Civilsamhället kan fortsätta erbjuda människor stöd även om det blir i delvis nya former. Vi blir ännu viktigare i kristider. Finns i vissa målgrupper en större tillit till civilsamhällets organisationer än till myndigheter så på så vi är vi en viktig kanal när det gäller samhällsinformation. Vi har också lång erfarenhet av att organisera frivilliginsatser och kan i befintliga strukturer och mobilisera mer människor som vill hjälpa till.

Kommer civilsamhället att behöva stödåtgärder för att kunna fortsätta göra ett bra jobb under och efter krisen?
Civilsamhället behöver precis som andra delar av samhället ekonomisk stöttning i denna svåra kris. Med tanke på vilka möjligheter vi har att möta de sociala utmaningarna som kommer som en konsekvens av krisen så är det nog att betrakta som en väldigt klok investering.

Karin Schulz, generalsekreterare, Mind 

Hur har coronakrisen påverkat er verksamhet och insamling?
Vi har framförallt sett till att våra stödverksamheter fungerar som vanligt trots att volontärer och anställda sitter hemifrån och arbetar. Men det har gått över förväntan. Vi har tagit emot fler samtal i Självmordslinjen under mars i år jämfört med 2019. Men kontaktförsöken har ökat drastiskt också. Vi såg tidigt att äldre är en utsatt målgrupp och därför agerade vi snabbt för att öka kapaciteten i Äldrelinjen med så kallade gästvolontärer. Vi har gått från 30 till 300 volontärer under några veckor som nu kan ta emot samtal på utökade öppettider. Vi har fått ett helt fantastiskt gensvar vad gäller människors engagemang. Vad gäller finansiering har vi agerat snabbt och hoppas att vi därmed visar hur relevanta vi är, särskilt under en kris som Coronapandemin. Medmänskliga samtal behövs mer än någonsin och psykisk ohälsa och självmord riskerar tyvärr att öka i pandemins fotspår.

Hur kan civilsamhället bidra under coronakrisen?
Det är tydligt hur viktigt ett starkt civilsamhälle är för att snabbt kunna bidra och utveckla stödinsatser. Vi kan uppmärksamma målgrupper som är utsatta och bistå beslutsfattare att förstå vad som är prioriterat. En dialog med oss i civilsamhället är därför oerhört viktigt för att förstå vad som pågår och hur olika lösningar påverkar målgrupper.

Kommer civilsamhället att behöva stödåtgärder för att kunna fortsätta göra ett bra jobb under och efter krisen? 
Vi är sannolikt många som agerat snabbt utan att ha täckning i form av projektmedel eller andra resurser. Det är därför viktigt att vi kan söka medel i efterhand för olika insatser vi gjort. Det allra viktigaste är dock att det finanseringsmöjligheter som bidrar till att bygga upp långsiktigt hållbara och bärkraftiga organisationer som har möjlighet att vara snabbfotade och verkligen kan agera och vara relevanta i sådana här krissituationer. Jag är glad, stolt och tacksam att Mind har kunnat vara precis det.