Anna Ernestam

Föreläsning: Nya utmaningar och etiska dilemman för insamling och givande

Den okända och ovissa omvärlden innebär också nya frågeställningar för insamling och givande. Digitaliseringens möjligheter, enkla och sömlösa betalningar där kommunikation och betalning interagerar, ökade politiska önskemål och krav på rapportering och tillsyn är några exempel som påverkar ideella organisationer. Är er insamlingspolicy och andra policies uppdaterade för att hantera detta? Och hur för man ett pågående samtal om etiska överväganden?

Som avstamp för diskussionen delar Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar, med sig av ett etiskt dilemma som uppstod då en mycket stor gåva gavs av en person som inte hade förmåga att själv bedöma konsekvenserna för sin privatekonomi och hur de valde att hantera detta.

Anna medverkar som talare under GS-dagens program.

Om Anna: 
Generalsekreterare för SOS Barnbyar sen mars 2020. Styrelseledamot i Lantmäteriet och Göta kanal.
Anna har tidigare yrkeserfarenhet från att bland annat varit auktoriserad revisor på Deloitte&Touche, tillförordnad VD på Vectura Consulting, vice vd på Eniro 118 118 samt CFO på Röda Korset