Anne Holm Ranaleet

Anne Holm Ranaleet - talare Insamlingsforum 2019

Anne Holm Rannaleet, Trustee and Executive Director, IKARE Ltd. Anne är arbetande styrelseledamot i IKARE Ltd (uttalas ” I care”) som stöttar och finansierar sociala entreprenörer med innovativa lösningar för ökad tillgång till hälsotjänster i utvecklingsländer och därmed även förbättrade levnadsvillkor. IKAREs huvuddonator är private equity bolaget IK Investment Partners där Anne tidigare var delägare. Med fokus på största möjliga sociala nytta är effektmätning och målstyrning viktiga komponenter i verksamhetsstyrningen, såväl hos IKARE som hos de sociala entreprenörer man arbetar med. Anne sitter även bland annat i Styrgruppen för Filantropiskt Forum, i Advisory Board för Institutet för Effektmätning på Fryshuset och i styrelsen för Unicus AS och Unicus Sverige AB.