Charina Hallberg

Charina Hallberg har en lång erfarenhet av ekonomichefsrollen både inom privat och ideell sektor. Sin nuvarande roll hos Kvinna till Kvinna har hon haft sedan 2014 och innan dess hade hon en liknande roll på Sensus Riksförbund 2008 – 2013. Charina är utbildad ekonom vid Uppsala universitet och kassör i styrelsen för Giva Sverige.