Ella Sjödin

Ella Sjödin - talare på Civilsamhällets strategiforum 2019

Ella Sjödin, Manager på Financial Legal Services, KPMG. Ella är jurist med en bakgrund inom EU-rätt. I sin tjänst på KPMG arbetar Ella främst med regelefterlevnad och rådgivning gällande regelverksfrågor för finansiella institut. Innan hon kom till KPMG jobbade Ella många år för ideella och fackliga organisationer, både som politisk sekreterare i EU-frågor och som generalsekreterare, på svensk och europeisk nivå. Ella har även lång erfarenhet från att jobba med europeisk finansmarknadsreglering. Reglerna om anti-penningtvätt och åtgärder mot finansiering av terrorism för finanssektorn och andra branscher är ett av de prioriterade områden som Ella arbetar med på KPMG.