Ewa Holmstedter

Ewa Holmstedter är kanslichef/administrativ chef på biståndsorganisationen We Effect. Ewas ansvarsområde är regelefterlevnad, ekonomi och IT . Tidigare har Ewa en lång erfarenhet av ekonomi, HR och IT frågor men då i privata näringslivet.