Gåvor från privatpersoner via företag

Gränsen mellan vad som kan anses vara en företagsgåva respektive gåva från privatperson är inte alltid helt tydlig. I denna rapportering gör vi följande avgränsning: gåvor där en privatperson gör ett aktivt val att avstå ersättning eller att skänka via ett företag ska gåvan inkluderas i gåvor från allmänheten. Till exempel kan det handla om att skänka sin ersättning för pant eller att frivilligt runda upp ett köp. Om företaget väljer att skänka en viss del av varans pris inkluderas gåvan istället i gåvor från företag. Det finns flera exempel på denna typ av gåvor och varje gåvotyp måste bedömas utifrån ovanstående beskrivning.