Håkan Johansson

Bakgrund: Håkan Johansson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han arbetar med forskning om civilsamhälle i svensk och internationell kontext. För närvarande leder han ett 6-årigt forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond om civilsamhälleseliter i Sverige, Polen, Italien, England samt i Bryssel. I programmet undersöker forskare hur det civila samhället är strukturerat, hur makt och resurser är fördelade och vilka det är som sitter i maktpositioner i det civila samhället. Mer Ni finner mer info på www.civilsocietyelites.lu.se.

Föreläsningar: “Elit, makt och ojämlikhet i det svenska civilsamhället”