Antal volontärer och volontärtimmar

Ange hur många personer som på något vis arbetat volontärt/ideellt/frivilligt hos er under 2023. Ange sedan hur många timmar dessa personer har bidragit med. I fall ni inte har bokfört/loggat exakt antal timmar går det bra med en kvalificerad uppskattning.