Jag är pensionär, singel och har inga barn. Jag vill testamentera till en organisation som hjälper gatubarn i Brasilien och Estland. Kan jag använda gratismallen på Goda Testamentet eller krävs något mer omfattande?

Du kan använda gratismallen för att testamentera till en organisation. När det gäller förordnanden som är öronmärkta, exempelvis till gatubarn i Brasilien och Estland, är det viktigt att du kontaktar den aktuella organisationen och ser på vilket sätt du bör formulera ändamålet i ditt testamente. Det är viktigt att det inte blir för snävt beskrivet så att det blir svårt att förverkliga den dagen testamentet blir aktuellt.