Jag har två barn och tre barnbarn. Kan mitt arv delas lika, dvs 1/5 till var och en av dem?

Ja, men endast om dina barn tillåter detta, eftersom det påverkar deras laglott, som är 50% av din kvarlåtenskap.
Exempel: (utan hänsyn till eventuell make/sambos rätt till bodelning). Om du efterlämnar 600 000 kr så är barnens laglott 300 000 kr, d.v.s. 150 000 kr/barn. Om du istället vill fördela dessa 600 000 kr på fem personer så erhåller varje person 120 000 kr. Det betyder att dina två barn får mindre än den laglott de har rätt till. De har då formellt rätt att kräva ut sitt arv upp till laglotten, d.v.s. att erhålla ytterligare 30 000 kr/barn. Dina barn har dock alltid möjlighet att godkänna dina önskemål och avstå rätten att utfå hela sina laglotter, testamentet blir då tillämpligt i sin helhet.