Kristina Sparreljung

Kristina Sparreljung Hjärt--Lungfonden

Kristina Sparreljung är Generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. Kristina har en bakgrund inom utbildning, försäljning, insamling, marknadsföring och kommunikation. Hon har en DIHM Affärskommunikation, IHM master, LPU ledarskap Handelshögskolan i Stockholm och Executive MBA på Stockholms universitet.

Kristina kommer delta vid debattseminariet, ”Vem ska rädda världen?” den 14 maj.