Linda Wijkström

Linda Wijkström är sedan två år tillbaka affärs ansvarig på ECPAT Sverige, där hon bland annat projektleder finans- och telekomkoalitioner, två nätverk mellan näringslivet, polisen och ECPAT.  Hon har lång erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen med inriktning mot kommersiella avtal och partnerskap, samt hållbarhet och affärsvärde i fokus. Linda har även tidigare arbetat som försäljnings- och marknadschef.