Louise Hammarbäck

Louise Hammarbäck arbetar som bolagsjurist och dataskyddsombud på Barncancerfonden. Louise sitter även med i Giva Sveriges referensgrupp för GDPR och har erfarenhet av att arbeta fram avtal och ramverk för samarbete med förmedlingstjänster inom ideell sektor.