Lovisa Fhager Havdelin

Bakgrund: Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare Teskedsorden. Lovisa sitter i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse) samt Giva Sverige. Hon sitter även i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good .

Seminarium: Mångfald för rekrytering