Mikael Ehrlington

Mikael Ehrlington är Development Officer på Civil Rights Defenders sedan 2015. Med en bakgrund inom PR och marknadsföring jobbar han i gränslandet mellan insamling och kommunikation. Det bästa han vet är att få jobba med engagerande och opinionsbildande kampanjer där det ges tillfälle att trolla trollen till sin fördel. Civil Rights Defenders arbetar med att försvara mänskliga rättigheter sedan 1982. De stämmer stater och stöttar människorättsförsvarare.