Om testamentet innehåller flera sidor, räcker det då med att jag skriver min signatur på alla sidor och skriver under och får det bevittnat på sista sidan?

Ja, det räcker så länge sidorna sitter ihop. Numrera gärna sidorna för säkerhets skull. Allra helst ska dock inte signatur och bevittning ligga på en helt egen sida, det blir då lätt att hävda att föregående sidor har bytts ut.