Om vi blev godkända som gåvomottagare långt efter skattereduktionen infördes – räknas ändå gåvor som getts sedan 1 juli?

Nej. Endast gåvor som getts från det datum ni blev godkända som gåvomottagare kan räknas in i underlaget för skattereduktion.