Petter Skogar

Petter Skogar är VD på arbetsgivarorganisationen Fremia. Petter har tidigare jobbat som förbundsdirektör på KFO, förhandlingschef på SKR och Almega. Dessförinnan arbete Petter inom Saco och olika departement i Regeringskansliet. Petter är idag även styrelseordförande för Ciko, styrelseledamot hos Folksam Liv, Svensk Kooperation, Handelsrådet och huvudman för Konung Gustaf V:s minnesfond.