Rickard Salzmann

Föreläsning: : ”Lokala målen – Västerås stadsmissions ”varför” som länkar ihop det lokala samhällsengagemanget med Agenda 2030”

Med en bred roll i en liten organisation som börjar växa till en mellanstor, kan utmaningarna vara många. I Rickards fall har det handlat om att öka kunskapen kring vad Västerås stadsmission gör, vilka som vi finns till för och vad organisationens arbete gör för nytta – även för den som inte lever i ett utanförskap. Samtidigt behövde stadsmissionen i Västerås paketera sitt erbjudande på ett sätt som kunde vara relevant för fler potentiella företagspartners. Resultatet blev ett nytt sätt att kommunicera utifrån organisationens ”varför” och ett koncept som kan jämföras med en lokal version av de globala målen.

Idag är Lokala målen ryggraden i Västerås stadsmissions kommunikation och kopplar ihop det lokala samhällsengagemanget med Agenda 2030 – vilket visat sig vara intressant för flera företag, inte minst större sådana. Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar i en liten eller mellanstor organisation och/eller har en bred roll inom insamling/kommunikation. För dig kan föreläsningen inspirera till att tänka annorlunda kring hur ni kan kommunicera för att få fler att förstå nyttan i att stötta just er. För dig som arbetar med insamling mot företag kan det vara intressant och inspirerande utifrån hur man kan paketera sitt erbjudande gentemot större företag.

Om Rickard: 
Rickard Salzmann jobbar som Insamlings- & kommunikationschef på Västerås stadsmission. Rickards roll är bred och uppdraget går ut på att skapa förutsättningar för organisationen att kunna hjälpa fler människor som lever i utanförskap i Västerås – med hjälp av insamling och kommunikation.