Robert Kindroth

Robert Kindroth är biträdande chef på center mot våldsbejakande extremism sedan mars 2019. Förflutet som polis i region Stockholm och officer inom försvarsmakten.