Stina Billinger

 

Statssekreterare Stina Billinger Hos NŠringsminister Innovationsminister Mikael Damberg  Näringsdepartementet
Stina Billinger är 
statssekreterare på Näringsdepartementet.

Stina kommer medverka vid debattseminariet, ”Vem ska rädda världen?” den 14 maj.