Aktuellt

Gåvor över 100 000 kronor Försäljning av produkter Medlemsavgift Övriga gåvor Engångsgåva Kontraktsgåva Antal gåvor och totalt värde Allmänhetens gåvor Rapporteringsperiod