Aktuellt

Om testamentet innehåller flera sidor, räcker det då med att jag skriver min signatur på alla sidor och skriver under och får det bevittnat på sista sidan? Jag är skild sedan många år, har två barn och äger en bostadsrätt värd ca 100 000 kr. Problemet är att jag har jag kronofogden över mig. Tar fogden bostadsrätten om jag dör, eller kan jag skriva ett testamente som gör att barnen ärver den? Kan ett testamente ogiltigförklaras? Hur länge är ett det giltigt? Gäller det även om man skulle hitta det t.ex. 10 år efter arvskiftet? Jag har en pensionsförsäkring, med mina barn som förmånstagare, som löper 6 år till. Om jag vill att min hustru ska ärva försäkringen istället, räcker det då att skriva in det i testamentet? Måste testamentet vara skriftligt? Låt säga att jag signerar med E-legitimation, och vittnena gör detsamma, är det giltigt då?