Aktuellt

Om givaren inte vill ha skattereduktion? Vad bör vi som organisation tänka på gällande redovisning när vi nu är godkända som gåvomottagare, eller inför vår ansökan om att bli gåvomottagare? Vad gäller om en givare ger 200 kr men några kronor tas ut i avgift av en gåvoförmedlare? Om vi blev godkända som gåvomottagare långt efter skattereduktionen infördes – räknas ändå gåvor som getts sedan 1 juli? Kan givare se vilket datum vi som organisation godkändes som gåvomottagare? Från när gäller att en givare kan få skattereduktion för en gåva? Måste vi lämna kontrolluppgifter på alla som har gett gåvor 2019? Hur och när lämnar vi kontrolluppgifter? Vilka typer av underlag vill Skatteverket ha vid ansökan när man ska förklara hur gåvorna används?