I Creative Corner diskuterar, inspirerar och engagerar vi oss i frågor som rör Giving Tuesday och hur vi kan öka engagemanget kring detta i samhället.

Tid:
Onsdag: 13.45-14.30 i Creative Corner
Torsdag: 14.00-14.45 i Creative Corner