#GivingTuesday  – en ny folkrörelse och maktfaktor

Idag är det #GivingTuesday. Över hela världen. En dag som flyttar fokuset från det egna jaget till den stora bilden. Där det inte handlar om vad jag kan få, utan vad jag kan ge. Hur vi tillsammans kan bidra till en positiv samhällsutveckling och där inga initiativ, gåvor eller satsningar är för små eller för stora. #GivingTuesday är en gemensam plattform för att lyfta fram allt det goda som människor bidrar med; Sina pengar, sin tid, sin kompetens eller sina grejer.

Den senaste veckan har vi hört mycket om människor som är trötta på Black Friday, trötta på shopping, konsumtion och egoism. Det startas motrörelser i än den ena, än den andra färgen. #Giving Tuesday är ingen motrörelse.  Det är en positiv framåtrörelse för nutid och framtid. En rörelse med så tydligt fokus på att dela, att själva hashtagen # till och med ingår i loggan. Dela, dela ut, dela med sig.

#GivingTuesday är något helt nytt för Sverige. Rörelsen startade i USA 2012 och det var personer med olika bakgrund, men med en gemensam önskan om att starta en positiv kraft i samhället som drog igång #GivingTuesday. På dessa få år har rörelsen spridit sig över världen och finns nu i över 150 länder.
#GivingTuesday är öppet för alla som vill vara med. I Sverige är det FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) som är officiell samordnare av #GivingTuesday. Vårt uppdrag är att erbjuda en plattform och tillhandahålla loggor och material för alla som vill haka på, samt underlätta för positiva satsningar i samband med #GivingTuesday.

Det är något oerhört kraftfullt i en rörelse som bygger underifrån, på total frivillighet och en vilja att visa upp vad man gör för att skapa positiv förändring i världen.
Det är många som idag har en offentlig röst. Tack var internet och sociala kanaler kan i princip vem som helst starta en folkrörelse och det ger enorma möjligheter att kanalisera människors driv och engagemang. Men det innebär också helt nya förutsättningar för organisering än den traditionella folkrörelsemodellen med en tydlig medlemsstruktur och långsiktigt återkommande engagemang.

Hur hanterar de klassiska makthavarna en ny folkrörelse som #GivingTuesday? Där enskilda människor använder sig av moderna kommunikationsvägar för att skapa opinion och engagemang. Där själva delandet i sociala media inte bara genererar passiva ”likes”, utan också skapar aktion i verkliga livet. Har politiker, media och organisations-Sverige beredskap att möta människors egna initiativ och vilja att påverka? Vi ser en ny form av engagemang i världen där varje människa kan spela stor roll. Där man med en enkel hashtag, så som #givingtuesdaysweden, kan berätta för både sin granne och för resten av världen att man vill vara med i matchen! Man tar ansvar på ett nytt sätt och blir en del av kraften i en global folkrörelse – oavsett vem man är. En folkrörelse på nätet, men med fast förankring i verkligheten. Detta är en maktförskjutning beslutsfattare och organisationer måste räkna med, ta på allvar och anpassa sig till.

 

Malin Ekelund
Projektledare
#GivingTuesdaySweden

 

 

 

 

Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling

Charlotte Rydh
Generalsekreterare
FRII

 

 

 

 

Debattartikeln även publicerad i Nya Wermlands-Tidningen och Mariestads-Tidingen