Krönika: Från “do no harm” till “do good” – ökat krav på företags samhällsansvar

Sofia Breitholtz

Hur ser företag på sin position och sitt ansvar som samhällsmedborgare och sitt samhällsengagemang, och vad säger allmänheten? För fjärde året i rad har Reach for Change tagit tempen på företagsledare och allmänheten. Sofia Breitholtz delar med sig av insikter och trender att dra nytta av i gränsöverskridande samarbeten.

Idén om Reach for Change föddes i ett samtal mellan personer i näringslivet och en social aktivist. Ett samtal som handlade om hur vi tillsammans kan skapa större samhällseffekt genom att förena affärstänk med social nytta.  Jag själv har jobbat inom båda fälten under lång tid, och tror starkt att detta är den enda vägen framåt mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Ett av mina favoritcitat är: “Vill du gå snabbt, gå själv. Vill du gå långt, gå tillsammans.” Men det är lättare sagt än gjort och jag tror att många av er känner igen sig i att viljan till samarbete finns där men det finns många nötter att knäcka innan vi når målet.

“Vill du gå snabbt, gå själv. Vill du gå långt, gå tillsammans.”

Med detta i tanken började vi på Reach for Change för fyra år sedan att fråga både företagsledare och allmänheten hur de ser på företags roll i att bidra till en mer hållbar värld. Det är glädjande att se att utvecklingen går i rätt riktning. Fler företagsledare anser att de bidrar mer till en bättre värld och att företagens hållbarhetsarbete grundar sig i ett genuint ANSVAR. I korrelation till detta ställer konsumenter allt högre krav på företags samhällsansvar. Vi vet numera att konsumenter ser igenom initiativ som inte är genuina, långsiktiga och mätbara. I undersökningen svarar till och med allmänheten att långsiktigt arbete (56%), att mäta sin effekt (55%) samt samarbete med trovärdiga organisationer (50%) är helt avgörande för att man ska ha förtroende för ett företag samhällsengagemang.

En annan intressant insikt från rapporten är att företag fortfarande missar affärspotential genom att inte vara tillräckligt tydliga med ställningstaganden i olika samhällsfrågor. Undersökningen visar att majoriteten av svenskarna (64%) vill att företag tar aktiv ställning, samtidigt som enbart hälften av företagsledare menar att detta är en del av deras hållbarhetsarbete. Detta tycker jag visar på ett spännande skifte där inte bara vi som jobbar med dessa frågor dagligen ser att företagens roll och position behöver förändras, utan även en önskan och förväntan från allmänheten i stort.

Vi upplever att möjligheten till ökad samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och sociala entreprenörer aldrig har varit större.

Vi upplever att möjligheten till ökad samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och sociala entreprenörer aldrig har varit större. Den pågående pandemin har lett till en ökad medvetenhet kring att ingen kan göra något själv, och behovet av ökad inkludering och öppenhet i samhället speglar av sig här. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi går från ord till handling.

Det finns fortfarande utmaningar i att målstyra, mäta och i att koppla samhällsinitiativ hos företag till belöningar och framgång, vilket motverkar den långsiktighet som behövs för att åstadkomma samhällsförändring. Samtidigt har vi inom civilsamhället utmaningar när det gäller att samarbeta med varandra och premiera oprövad social innovation som så desperat behövs när vi tävlar om trånga resurser och projektmedel. Men denna rapport visar ändå på en hoppfull trend, och kanske är det så att vi är fler och fler som förstår vikten av att gå tillsammans trots att den vägen kan vara lite krokigare.

Sofia Breitholtz, VD på Reach for Change 

Läs hela rapporten här