Fråga juristen – Juridisk rådgivning

Giva Sverige har ett avtal med Privacy Works Nordic AB (PW). PW är ett juridiskt rådgivningsföretag som ingår i LegalWorks-gruppen. PW biträder organisationer i frågor som rör dataskyddsjuridik, men kan genom LegalWorks erbjuda rådgivning i andra juridiska frågor.

PW tillhandahåller juridisk rådgivning till Giva Sveriges medlemmar enligt nedan:
• Kvalificerad juridisk rådgivning lämnas inom Rättsområdena: dataskyddsjuridik, civilrätt och affärsjuridik (inklusive avtalsrätt), arbetsrätt, hyresrätt och associationsrätt.
• Grundläggande rådgivning lämnas inom Rättsområdena: familjerätt, testamentsrätt och arvsrätt.
• Rådgivning inom skatterätt och stöd i domstolsprocesser omfattas inte.

Organisation med aktivt ordinarie eller associerat medlemskap i Giva Sverige har rätt till upp till 30 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning inom Rättsområdena. Den fria rådgivningen, som avser enklare juridiska frågeställningar, tillhandahålls via telefon, videokonferens eller i PWs lokaler (Vasagatan 16, Stockholm).

Mer omfattande juridisk rådgivning betalas enligt överenskommen taxa och avtal mellan Giva Sverige och PW.

Kontakt
Beställning av kostnadsfri rådgivning görs via ett lösenordsskyddat webbformulär. Lösenordet ges ut av Giva Sverige. Kontakta info@givasverige.se

Vi vill tacka Privacy Works Nordic AB för detta generösa erbjudande som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar! Se vidare om företaget på www.privacyworksnordic.com