Förmögenheter och filantroper – hur gör givandet mest nytta?

Almedalen. Foto: Malin Ekelund

Giva Sverige är på plats på Dagens industris scen i Almedalen 25 juni för att diskutera förutsättningarna för finansiering av civilsamhällets organisationer.

Giva Sverige arrangerar seminariet ”Förmögenheter och filantroper – hur gör givandet mest nytta?”
Näringslivets roll för en positiv samhällsutveckling har ökat genom Agenda 2030 och nya hållbarhetsdirektiv. Ökade förmögenheter innebär nu att fler privatpersoner också skulle kunna bidra. Vilken roll kan företag och filantroper spela för att lösa olika samhällsfrågor, och hur kan svenska banker stödja förmögna kunder att engagera sig?

När? 25 juni 15.15 – 15.45
Arrangör: Giva Sverige, Dagens industri
Var? Strandvägen 4.1, ”Dagens industris arena”

Medverkande:
Thomas Frostberg, moderator
Lotta Bourgoin, chef Nordea Privat Banking
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot, Centerpartiet
Annika Sten Pärson, Founding Partner and Executive Chair, The Inner Foundation