Dags för en tvärpolitiskt långsiktig lösning – skattereduktion för gåvor till ideella organisationer

Den 1 juli återinförs skattereduktion för gåvor till ideella organisationer men det sker helt utan en politisk vision om civilsamhällets långsiktiga finansiering eller en svensk modell för folklig filantropi. Gåvogivandet är en viktig förutsättning för ett starkt och inkluderande civilsamhälle och nu krävs en långsiktig tvärpolitisk lösning för att skapa ett hållbart system för skattereduktion för gåvor.

Den klassiska folkrörelsen i Sverige bygger på ett engagemang genom medlemskap, ofta i kombination med frivilligt arbete. Men att ge en gåva är också att engagera sig. Genom skattelättnader kan en folkfilantropi uppmuntras som både stärker den ideella sektorn och ger människor oavsett inkomst en möjlighet till delaktighet. Det privata folkliga givandet står inte i motsättning till ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom är det folkliga givandet ett komplement till detta och en nyckel till mångfalden i engagemanget, för att säkra välfärden och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. För att skattereduktion för gåvor ska få full effekt och bidra till ett starkare civilsamhälle måste införandet ske med ett långsiktigt perspektiv och utifrån hur givande och engagemang ser ut 2020. Därför bjuder vi in till ett samtal om hur en tvärpolitisk lösning för skattereduktion för gåvor kan uppnås där alla allmännyttiga ändamål omfattas.

Medverkande:
Hampus Hagman, Riksdagsledamot (KD)
Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot (MP)
Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot (C)
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige
Ann Svensén, Moderator

Varmt välkomna! Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan behövs.

Till FB-evenemanget
Till Almedalsprogrammet