Effektmätning i praktiken

Civilsamhällets strategiforum – styrning och ekonomi för ideell sektor. Foto: Johanna Lingaas Türk.

Vilken nytta gör vi? Den frågan blir allt viktigare för givare, allmänheten och andra intressenter av insamlingsorganisationer. En av Giva Sveriges viktigaste funktioner i rollen som branschorganisation är att säkra upp ett ständigt pågående kvalitetsarbete hos våra medlemsorganisationer. En viktig del i kvalitetsarbetet är effektmätning och förmågan att visa vilken nytta organisationen gör. I teorin är det enkelt, men att omsätta teorin i praktiken är inte alltid helt lätt. Fokus på den här utbildningen är att ge dig grunderna för att implementera effektmätning. Är du intresserad av hur du rapporterar på kvalitetsarbetet och effektmätningen erbjuder Giva Sverige kontinuerligt även utbildningar för det.

Syfte:
Målet är att du som deltagare får tillräckliga kunskaper för att komma igång med effektmätning i din organisation.

Målgrupp:
Du som arbetar med verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling och uppföljning eller har ansvar för effektmätning i organisationen.

Innehåll:

  • Metoder och verktyg. Vilka metoder finns och när passar de att använda?
  • Fokus på förändringsteori (Theory of Change) och en strukturerad metod för att utforma indikatorer och mäta effekter.
  • Utveckla den egna organisationen förändringsteori samt välja indikatorer och mätmetoder.

Upplägg:
Kursen består av en heldags utbildning och en halvdags uppföljning.  Teori varvas med konkreta praktiska exempel. Du kommer att få utforma en förändringsteori för din organisation, sätta upp indikatorer och välja mätmetod. Du får en hemuppgift utifrån din organisations behov. Vid uppföljningsträffen diskuterar vi de frågeställningar som har uppkommit under arbetets gång.

Uppföljningsträffen äger rum den 22 oktober 2020, kl 09.00-13.00