Ekonomichefslunch september 2022

Välkommen till Giva Sveriges nätverkslunch för ekonomichefer!

Detta är ett tillfälle för dig som ekonomichef eller motsvarande i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i samma funktion, ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer. Vi tar upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden.

Lunchen är kostnadsfri för Giva Sveriges medlemmar. Vänligen observera att utebliven närvaro debiteras med en avgift på 395 kr.

Giva Sverige följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi uppmanar därför deltagare som har symptom på Covid-19/förkylningssymptom att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten information