Finansiering av terrorism – hur ser det ut och hur kan vi motverka det tillsammans?

Brottsförebyggande rådet, Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Center mot våldsbejakande extremism bjuder in till webbinarium. Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh medverkar i ett panelsamtal för att diskutera utmaningar och förutsättningar för det fortsatta arbetet mot finansiering av terrorism.

Nyligen släppte Brottförebyggande rådet rapporten Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder. Säkerhetspolisen och flera andra myndigheter och organisationer arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Våldsbejakande extremism och terrorism är ett hot mot demokratin och vårt öppna samhälle. Att förhindra finansiering av terrorism är viktigt och prioriterat men terrorismfinansiering kan vara svårt att upptäcka, då det ofta handlar om lagligt förvärvade pengar som används för olagliga aktiviteter. Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorismfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas.

Webbinariet har följande innehåll:
– Säkerhetspolisen ger sin syn på terrorismfinansiering kopplat till den nationella riskbedömningen och våldsbejakande extremism.

– Brottförebyggande rådet presenterar slutsatser från rapporten: Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder.

– Ett panelsamtal där företrädare för olika myndigheter och finansbranschen diskuterar utmaningar och förutsättningar för det fortsatta arbetet mot finansiering av terrorism.

Anmäl dig senast 18 maj.