Medlemsfrukost-Öka kunskapen om era givare och förbättra er nyrekrytering

Välkommen på medlemsfrukost!

Denna omgång har vi bjudit in Lena Dahlbom och Johan Fernström från Alektum Group för att hålla ett seminarium med temat ”Öka kunskapen om era givare och förbättra er nyrekrytering”.

De beskriver hur man kan använda intern och extern data i kombination, för att skapa förbättrad ROI vid insamlingskampanjer. Ökad kunskap om befintliga givare, kan även användas för att underlätta konvertering till autogivare, lämplig frekvens för fråga om ny gåva eller annan kontakt. De delar med sig av råd och tips, utifrån de många år de har arbetat med kampanj- och analysarbete för ett stort antal organisationer.

Om föreläsarna:

Johan Fernström – Data Scientist, Avdelning Targeting inom Alektum Group. Har arbetat med analys i ca. 10 år främst kopplat till målgruppsurval både inom befintliga kundregister och i samband med nykundsrekrytering. Mångårig erfarenhet kring prediktiv analys (tvillingurval med hjälp av avancerad statistisk analys). Bakgrund bl.a. från Consortio Fashion Group, DirektMedia och Bisnode.

Lena Dahlbom – Operations Manager, Avdelning Targeting inom Alektum Group
Har arbetat med målgruppsurval, rekryteringskampanjer och CRM-frågor för en stor mängd organisationer och företag, sedan mitten av 90-talet. Bakgrund från DirektMedia, Bisnode och egna bolaget Marketwise, som sedan 2016 ingår som en del av Alektum Group. Arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och är aktiv i styrelsen för Swedma (Swedish Data- and Marketing Ass.).

På  Giva Sveriges medlemsfrukostar tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Medlemsfrukosten är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri.

Frukost från 08.00, presentation från ca 8.30. Vi är klara ca 9.30.

Varmt välkommen!