Effektrapportering med Johan Sverker

Johan Sverker, PwC

Välkommen på en förlängd Frukost med FRII!

På den här förlängda frukosten med Johan Sverker från PwC, får du ökad kunskap inför att ni ska skriva er effektrapport. Att skriva en effektrapport berör ofta flera delar av organisationen, och den här frukosten passar både dig som arbetar med insamling, kommunikation och ekonomi.

Innehåll
Översiktlig genomgång för dig som på ett eller annat sätt har (del)ansvar för din organisations effektrapportering.
• Varför effektmätning och rapportering
• Att bestämma effekter – om mått och mening
• Att samla in effektdata – mäta själv eller samla andras?
• Berätta om effekter – om målgrupper och intressenter
• Att ta fram rapporten – hur kan man göra?

På FRIIs frukostar tar vi alltid upp intressanta och aktuella ämnen och vi engagerar föreläsare från olika håll. Frukost med FRII är enbart öppen för medlemmar i FRII, och är alltid kostnadsfri.

Plats: Lilla Hotellbaren, Scandic Malmen, Götgatan 49-51.
Tid: Hotellfrukost serveras från 08.00, föreläsning börjar 08.30 och vi är klara cirka 10.00.

Varmt välkommen!