Civilsamhället, politiken och partierna – vad kan vi vänta nästa mandatperiod? Del 1

Civilsamhället är uppskattat av politikerna. Civilsamhället ska inkluderas, bidrag ska öka, villkor ska vara goda. Men hur ser det ut i praktiken? Och vad vill partierna med civilsamhällespolitiken nästa mandatperiod? Tillsammans med Fremia arrangerar vi två politikerutfrågningar på Civilsamhällesarenan.

I juni 2021 lämnades Nysta-rapporten till regeringen med ett 100-tal förslag för att stärka civilsamhällets roll och funktion i det svenska samhället (se nysta.nu). Under våren har Fremia, Famna, Forum och Giva Sverige gjort en genomgång av riksdagspartiernas civilsamhällespolitik. Partierna har även svarat på 15 frågor kring förslag från Nysta-rapporten. Med detta som utgångspunkt för vi diskussioner med företrädare för riksdagspartierna kring deras idéer och ambitioner för civilsamhället för nästa mandatperiod.

I första delen av utfrågningen är fokus på civilsamhällets övergripande förutsättningar. Vi börjar med samtal kring finansiering av civilsamhället, vem ska betala för vad och hur mycket? Demokrati är en förutsättning för fri och fungerande organisering i civilsamhället. Men nu vill partierna ställa upp demokrativillkor för civilsamhällets organisationer. Syftet är att inga statliga medel ska gå till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer. Det är ju bra! Men vad blir konsekvenserna?

Välkommen till Civilsamhällesarenan!

Medverkande:
Amanda Lind, Kultur-, demokrati- och idrottsminister 2019–2021, Miljöpartiet
Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot, talesperson civilsamhällesfrågor, Socialdemokraterna
Bo Broman, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Cecilia Elving
, Ordf Liberala Kvinnor, adj. partistyrelsen, Liberalerna
Jakob Forssmed, Riksdagsledamot, Vice partiordförande, Kristdemokraterna
Vasiliki Tsouplaki, Riksdagsledamot, Vice ordförande Kulturutskottet, Vänsterpartiet

Charlotte Rydh, Giva Sverige och Patrik Schröder, Fremia, leder utfrågningen.

Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Bottenplan, entré genom huvudingången”

 

SE LIVESÄNDNINGEN HÄR