GS-lunch

Varmt välkommen till årets första GS-lunch! Detta är ett tillfälle för dig som generalsekreterare i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att nätverka med andra i motsvarande funktion, få ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar insamling och givande.

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen, medverkar och berättar om uppdraget inom Nysta (Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt) kring AI och digitalisering och reflekterar också kring hur Rädda Barnens verksamhet utvecklas framåt.

Med ökade restriktioner pga av corona-pandemin gör vi lunchen helt digital men det finns obegränsat med plats. Så fixa lunchen, slå dig ner vid datorn och ta tillfället i akt att i alla fall delvis mingla med andra!