GS-lunch maj 2022

Varmt välkommen till årets andra GS-lunch!

På GS-lunchen får du chans att nätverka med andra generalsekreterare/motsvarande inom Giva Sveriges medlemsorganisationer. På luncherna tar vi upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden. Temat för den här lunchen blir opinionsbildning och prioriterade frågor utifrån det politiska läget och Giva Sveriges idépolitiska agenda men också diskussion kring aktuella frågor som ni som deltagare vill lyfta.